Innovasjonstrakten til helsesektoren


I arbeidet vårt opp mot helsesektoren er målet å introdusere brukerinvolvering, tverrfaglighet og strategisk bruk av design til utviklingen av nye helsetjenester.

Innovasjonstrakten (over) tar utgangspunkt i Design Thinking og er en modell kan hjelpe å identifisere og utvikle gode innovasjonsprosjekter, godt fundert i reelle utfordringer.

I helseprosjektet samarbeider vi tett med Bergen Teknologioverføring (BTO). Formålet med prosjektet er å demonstrere effekten av, og bygge kultur for brukerinvolvering, empati og tverrfaglig samarbeid.

Pilotprosjektet har ulike aktiviteter gjennom 2017 og tilrettelegger for felles innovasjonsprosjekter mellom offentlig sektor, designnæringen og øvrig næringsliv.

Se film fra første pilot i samarbeid med Bergen kommune og Helse Bergen:

 

Målsetting for pilotprosjektet er å:

  • … gjennom kompetansetilførsel bygge kultur og erfaring innad i helsevesenet for å jobbe systematisk tverrfaglig og menneskeorientert med innovasjon – ved hjelp av metodikken Design Thinking.
  • … åpne et marked for designnæringen gjennom å tidlig koble designere på tverrfaglig utviklingsarbeid. På den måten synliggjøres verdien av å arbeide strategisk med menneskefokus gjennom også koble på designfaget i helsesektoren.
  • … bidra til å avdekke barrierer for samarbeid mellom kommune, helsevesen og næringsliv. Per dags dato ligger ikke forholdene tilstrekkelig til rette for å skape en tverrfaglig, tverrsektoriell og robust helseindustri.


InnovasjonsCamp 2017

Hordaland Fylkeskommune, Sparebankstiftelsen SR-Bank og Nærings- og fiskeridepartementet har bidratt med midler som gjør det mulig for DesignArena og BTO å demonstrere innovasjonsmetodikken – i første omgang gjennom et pilotprosjekt opp mot helsesektoren.

Pilot 1: Med Helse Bergen og Bergen kommune, 14.–15. mars 2017
Problemstilling: Hvordan kan vi skape bedre tjenester og helhetlige opplevelser for pasienter med sammensatte behov i overgangen mellom eget hjem, sykehus og kommunale helsetjenester?
Les oppsummering fra Campen her.

Pilot 2: Med DOGA, Oslo Medtech, Tekna, Modum Bad og Helse Fonna, 23.–24. mai 2017
Problemstilling: Hvordan kan teknologi bidra til et bedre og mer helhetlig behandlingstilbud for ungdom med spiseforstyrrelser?
Les oppsummering fra Campen her.

Pilot 3 er planlagt for høsten 2017.

For mer informasjon om prosjektet, eller hvis du har innspill til videre fremdrift, ta kontakt med Kari Øritsland, kari[a]drb.no