Innovasjonsprosjekter

Et viktig satsingsområde for DesignArena er å igangsette designdrevne innovasjonsprosjekter. Hensikten er å demonstrere effekten strategisk bruk av design kan ha både i nærings- og samfunnslivet.

I prosjektene kobler vi minst to av våre medlemsbedrifter med aktuelle bedrifter fra øvrig næringsliv og relevante fagmiljø. DesignArena ønsker velkommen alle prosjektinitiativ - enten de kommer fra næringslivet, FoU- og utdanningssektor, offentlig sektor eller designbransjen selv. Har du tanker du brenner inne med eller en utfordring du tror kunne egnet seg for et designdrevet innovasjonsprosjekt? Ta kontakt! Vi kan hjelpe med å koble på relevante aktører, bistå med sparring, utvikling av prosjektbeskrivelser og søke om finansiering.

I prosjekter DesignArena involverer seg aktivt i, må minst to av våre medlemsbedrifter være partnere. Alle DesignArena-medlemmer får anledning til å melde sin interesse til prosjektdeltakelse.

Bedrifter og institusjoner som ønsker å bruke en designbedrift på enkeltstående prosjekter kan melde dette gjennom [formidlingsmodulen] på forsiden.