Human Innovation: Designing a Sustainable Tomorrow

Vi er en tverrfaglig næringsklynge som bruker designdrevet innovasjonsmetodikk – tverrfaglighet, eksperimentering, menneskeorienterte prosesser – til å skape flere ideer, nye løsninger, økt verdiskaping for nærings og samfunnslivet og en mer bærekraftig fremtid.

 

Human Innovation er en næringsklynge bestående av designbedrifter, forskning- og utdanningsinstitusjoner, nytenkende bedrifter, offentlige institusjoner som kommuner og helseforetak, frivillige organisasjoner, og enkeltmedlemmer. 

Klyngen bruker designdrevet innovasjonsmetodikk – tverrfaglighet, eksperimentering, menneskeorienterte prosesser – til å skape flere ideer, nye løsninger, økt verdiskaping for nærings og samfunnslivet og en mer bærekraftig fremtid. 

 

Les mer om klyngens tre satsingsområder  →

 

Human Innovation skal bli ledende på menneskeorientert, tverrfaglig og bærekraftig innovasjon, designdrevet innovasjon. 

For å nå dette målet er forskning, utdanning og utvikling viktig, derfor tilrettelegger vi i våre arenaer for forskning og kompetanseutvikling. 

Vi har utviklet en tverrfaglig mastermodul på executive-nivå i Design Thinking som er ett av flere kompetanseområder innen Human Innovation. Design Thinking må stadig videreutvikles, og metodeverket for Human Innovation må stadig fornyes og utvides. 

Å samle og videreutvikle et bredt og sterkt miljø på menneskeorientert, tverrfarlig og eksperimenterende innovasjonsmetodikk er overordnet mål for klyngen – og avgjørende for å oppnå visjonen om et designdrevet samfunn hvor det lønner seg å skape bærekraftige, brukerdrevne løsninger.

Det er en ambisjon at Human Innovation ikke bare skal være en klynge, men også tas i bruk som et begrep for å beskrive en innovasjonsmetodikk hvor mennesket står i sentrum, tverrfaglighet er et helt sentralt virkemiddel og som leder oss nærmere til å nå bærekraftsmålene. Vi gir humanistiske-, estetiske, -kreative, -psykologiske og -samfunnsvitenskapelige fag en sentral plass i tilnærmingen til innovasjon, i tillegg til økonomi, teknologi og realfag som allerede har en sterk rolle.

Human Innovation, som har hatt status som arenaklynge siden 2013, er en del av Norwegian Innovation Clusters, et program eid av Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd og SIVA. I 2018 søker vi status som Norwegian Centre of Expertise (NCE) og vil med det tre inn i norsk næringslivs elitedivisjon.