Om Human Innovation

Human Innovation (tidl. DesignArena) er designklyngen på Vestlandet. Vi jobber for å anvende, videreutvikle og bygge kompetanse innen designdrevet innovasjon.


I Human Innovation jobber vi for at design skal bli et tankesett, og at designere skal bli strategiske og selvfølgelige sparringspartnere, som bidrar til å skape reelle konkurransefortrinn for våre største næringer. Arbeidet skal utløse flere brukerdrevne innovasjons- og designprosjekter i virksomhetene, med fokus på utvikling av nye produkter, forretningsprosesser og tjenester.

Human Innovation har hatt Arenastatus siden sommeren 2013. Klyngen er en del av Norwegian Innovation Clusters, som eies av Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd og SIVA.

Human Innovation har en ambisjon om å få status Norwegian Centre of Expertise (NCE). Ved en slik status skal vi inn i det som kalles norsk næringslivs elitedivisjon.