BTO skal øke tjenesteinnovasjon ved UiB i nytt prosjekt

Hvordan kan UIB med støtte fra BTO og eksterne partnere, bidra til økt samfunnsmessig verdiskapning gjennom tjenesteinnovasjon?

Publisert 11.08.2017

Bergen Teknologioverføring (BTO) har tatt initiativ til et spennende pilotprosjekt som skal øke tjenesteinnovasjon ved UIB. Gjennom strukturforbedring, kompetanseutvikling og nettverksbygging skal pilotprosjektet på sikt forsøke å styrke nyskaping og innovasjon fra hele bredden av fakultet og institutt ved Universitetet i Bergen

Pilotprosjektet skal bidra til å:

  • Øke motivasjon blant forskere og studenter for tjenesteinnovasjon
  • Utvikle en ny modul om tjenesteinnovasjon til PhD-utdanningen ved UiB.
  • Styrke relasjoner og kontaktpunkt mellom BTO, UiB og samfunn
  • Øke aksept for at humaniora- og designfag er grunnlag for samfunnsmessig nytenking og verdiskaping
  • Øke antall idéer fra UiB til BTO

Det er en rivende utvikling innenfor feltet bruker- og tjenesteinnovasjon internasjonalt og 70% av BNP i vestlige land er relatert til tjenesteytende verdiskapning. Tjenesteinnovasjon bidrar til fornyelse av offentlig sektor, og i næringslivet er tjenesteinnovasjon bla. knyttet til å utvikle lønnsomme forretningsmodeller på grunnlag av delingsøkonomi og internasjonal spredning gjennom internett og skybaserte tjenester.

Pilotprosjektet skal undersøke: Hvordan kan UIB med støtte fra BTO og eksterne partnere, bidra til økt samfunnsmessig verdiskapning gjennom tjenesteinnovasjon?

Prosjektets utgangspunkt er forskningsinteresser ved humanistiske -og designfag ved UIB. Et mulig resultat er at oppstart av middelalderklyngen (Humanistisk fakultet) kobles med forskningsinteresser i Design Thinking (Institutt for design), og vi får grunnlag for helt nye konsepter og idéer som bidrar til kulturell og kreativ næringsutvikling inn mot reiselivet. Andre muligheter vil være tjenesteinnovasjon i utdanning og samfunnsliv.

Prosjekteier: Steffen.Boga(a)bergento.com
Prosjektleder: Kari.Oritsland(a)bergento.com