Prosjektet «Personlige klimakvoter» søker testpiloter

Bergen Kommune, Høgskulen på Vestlandet, Adellica og M'Labs setter fokus på effekten av miljøvennlige valg i hverdagen

Publisert 23.06.2017

Personlige Klimakvoter er et prosjekt som skal bidra til det grønne skiftet i Bergen og en fossilfri by innen 2050.
I Norge kan 20 prosent av våre totale klimagassutslipp reduseres ved hjelp av kommunale og fylkeskommunale virkemidler (Grønn Strategi - Klima- og Energihandlingsplan for Bergen 2015).
 
Bergens innbyggere må også ta del i denne omstillingen. Med en app som måler avstanden vi beveger oss i forskjellige kjøretøyer, ønsker prosjekteierne å sette fokus på hvor mye individet kan påvirke miljø med enkle valg i hverdagen. Smartappen måler automatisk hvor langt du beveger deg i f.eks. dieselbil, el-bil, offentlig transport eller sykkel, og gjør opp et regnskap for deg som person, familie, bedrift eller annet. Appen kan derfor også være utgangspunkt for interne konkurranser for den miljøbevisste organisasjonen.  
 
Ideen ble unnfanget under Bergen Næringsråd sin Innovasjonsworkshop og senere finansiert av Innovasjonsrammen gjennom DesignArena. Denne sensommeren/høsten er prosjektet klart for sin første pilot. Målet er å utforske hva slags insentiv som må til for at testpersonene tar personlig ansvar, og hvordan er positivt regnskap kan byttes inn i varer og/eller tjenester.
 
Personlige Klimakvoter ser for øyeblikket etter testpiloter som ønsker å være med å teste dette i praksis gjennom appen på sin Android telefon. Hvis dette er deg kan du ta kontakt med Prosjektleder Benjamin Andreassen på Ba@mlabs.no
 
Les også: