Rapport om helsenæringens verdi

– Sykehus og kommuner må i større grad opptre som lokomotiver for innovasjon, skriver Menon i rapport som måler verdien av helsenæringen

Publisert 08.06.2017

– I 2016 gikk de toneangivende aktørene innen helseindustrien i Norge for første gang sammen for å utarbeide en rapport hvor målet var å beskrive hele den norske helsenæringen i tall. Årets rapport bygger på fjorårets, med oppdaterte tall og med et bredere datagrunnlag. Samtidig bestreber vi å løfte blikket for å se helsenæringen i en større samfunnsmessig sammenheng, skriver Menon på sine nettsider og trekker frem de viktigste funnene: 

  • Helseindustrien er nøkkelen til redusert sysselsettingsvekst i behandlingsleddet
  • Taktskifte i helseindustrien – 10 % omsetningsvekst i 2015, over 12 % forventet i 2016
  • Helsenæringens FoU-innsats opp 25 % til over 2,25 mrd. kroner i 2016
  • Helsenæringens samlede utenlandsomsetning 21,5 milliarder kroner i 2016
  • Sterk økning i nyskapingsaktivitet – men liten tilgang på risikokapital gjør det vanskelig å realisere potensialet
  • Store samfunnsgevinster av innovasjon i helsenæringen – men det krever at sykehus og kommuner kan og vil ta i bruk nye teknologier, produkter og løsninger


Videre skriver Menon:
– Vekstpotensialet i næringen både nasjonalt og internasjonalt er enormt, men to sentrale utfordringer må løses for at næringen skal realisere potensialet: tilgangen på risikokapital til innovasjonsprosesser må styrkes, og sykehus og kommuner må i større grad opptre som lokomotiver for innovasjon; evnen og viljen til å ta i bruk ny teknologi og nye løsninger må styrkes.

Med Helseprosjekt arbeider vi i DesignArena med å legge til rette for nettopp dette ved å få sykehus, kommune og designnæring og øvrig næringsliv til å samarbeide for å skape bedre tjenester for pasientene.

I mars gjennomførte vi i samarbeid med BTO, Helse Bergen og Bergen kommune den første av en serie InnovasjonsCamper der målet er å synliggjøre verdien av tverrfaglig brukerinnsikt, pasientmedvirkning og designmetodikk i innovasjonsprosesser innen helsesektoren.

Helse Bergen og Bergen kommune ble medlemmer i klyngen blant annet for å få til bedre samarbeid seg i mellom. I prossessen før og etter har de vist stort engasjement og villighet til å lære av hverandre. Som prosjektleder Synnøve Olset fra Haukeland Universitetssykehus uttalte på siste dagen av Campen: “Vi er blitt kolleger nå!”. Vi har en lang vei igjen å gå, men Synnøves utsagn tyder på at vi har kommet oss et godt steg i riktig retning.

Vi gleder oss til å følge – og ta del i – utviklingen videre.

Last ned rapporten her.

Les også