Nye løsninger på innovasjonscamp om spiseforstyrrelser

”Anoreksi er den farligste psykiske lidelsen, man kan dø av den.” Innovasjonscamp Spiseforstyrrelser er i gang på DOGA i Oslo.

Publisert 24.05.2017

Tverrfaglige grupper med designere, teknologer, helsepersonell, næringslivsdeltakere, pasienter og pårørende gikk tirsdag morgen i gang med to intensive dager for å skape nye løsninger innen helsesektoren, og lære seg Design Thinking-metodikken i praksis.

Problemstillingen denne gang var: Hvordan kan teknologi bidra til et bedre og mer helhetlig behandlingsforløp for unge med spiseforstyrrelser? Modum Bad, Helse Fonna, Tekna, Oslo Medtech, Bergen Teknologioverføring (BTO), DOGA og DesignArena samarbeidet om campen.

Les også: Nye løsninger for bedre samhandling på Innovasjonscamp med Helse Bergen og Bergen Kommune

Ingunn Aursnes fra medlemsbedrift Uniform i Oslo var hovedfasilitator, sammen med Margrete Birkeland fra DT Prosjekt, og Åse Berge-Haveland fra Aaseb. Alle tre har bakgrunn fra DT Bergen-studiet, og er også coacher for årets kull.

Disse dagene har vært fantastisk inspirerende! sier Ingunn Aursnes om arbeidet.  Det er så givende både å få jobbe tverrfaglig med viktige problemstillinger samtidig som vi lærer en annen måte å jobbe på. Design Thinking-prosessen starter helt utforskende og åpent, men med en grunnleggende overbevisning om at vi gjennom samarbeid på tvers kommer til å skape viktige og nye løsninger.

God tid i empatifasen

Gruppene ble kyndig ledet gjennom en hel dag i empatifasen, før de fikk lov til å gå i løsningsmodus på formiddagen dag 2.

For meg var den første dagen en øvelse i selvbeherskelse, sier forretningsutvikler i Tryg Forsikring Erlend Yndestad. Som forretningsutvikler leter jeg hele tiden etter løsning, og det at jeg ikke fikk lov til det over så lang tid var en prøvelse.  Men jeg tror det er veldig verdifullt å jobbe på denne måten – ved å komme tett på brukerne og inkludere perspektivet til folk med veldig forskjellig bakgrunn, blir det endelige resultatet mye bedre enn det vi klarer å skape alene, basert på egen intuisjon.

Tverrfagligheten kombinert med den styrte prosessen er også noe som Ingunn Aune Hennum, avdelingsleder fra Modum bad trekker fram som det mest spennende med de to dagene.  Vi jobber allerede en del med kreative metoder på Modum Bad, men det å få jobbe i denne styrte settingen med så forskjellige og helt ukjente mennesker og med så forskjellig innfallsvinkel er veldig spennende!

Helsesista aka. Tale Engvik

Gruppene ble sendt ut for å intervjue tilfeldige mennesker og hente innsikt i problemet. De virker så utslitte var det noen som kom tilbake og sa. For et press ungdommen lever under! sa en annen.  Helsesista, aka. Tale Engvik følges av over 15.000 barn og ungdom på Snapchat, og jobber med å spre informasjon og komme i dialog med ungdommen gjennom denne kanalen.  Etter at hun stilte spørsmål om hva ungdommene som sliter med mat ønsker seg i sin Snap Story, strømmet svarene inn.  Er overspising en spisefortyrrelse? I så fall har jeg hatt det siden ungdomsskolen, og ingen har noen gang gitt meg noe informasjon om det. Skriver en. En annen påpeker at det er vanskelig å åpne opp for voksne av frykt for at de skal fortelle det videre til foreldrene. Det er for få voksne som forstår og stiller opp, skriver en tredje.

70% av unge jenter er misfornøyde med seg selv, men bare en liten prosentandel utvikler spiseforstyrrelser.  Hvordan skal vi klare å fange tidlig opp hvem den lille prosentandelen er, sånn at de slipper å bli alvorlig syke før de får hjelp? Og hvordan kan vi hjelpe alle de andre? Spør Ester Espeseth, psykologspesialist fra Helse Fonna.

Hvor kommer all dritten fra?

Brukerinvolvering helt essensielt

Oslo Medtech er med på innovasjonscampen fordi det er helt essensielt i utviklingen av medisinsk teknologi å ha brukeren i sentrum. Dagens brukerne stiller høyere og høyere krav, og teknologien utvikler seg enormt fort, sier kommunikasjonssjef i Oslo Medtech Anita Moe Larsen.  Det er så lett å gå seg vill i egne tanker om hva som er gode løsninger, men hvis ikke du tar deg tid til å skaffe innsikt om brukernes behov, kan det bli en veldig dyr utviklingsprosess.

Løsninger som blir en realitet

Hensikten med Innovasjonscampen er både å drive opplæring i Design Thinking-metodikken og å bidra til nye løsninger som kan realiseres. For Kari Øritsland, forretningsutvikler i BTO,  er innovasjonscampen en glimrende måte å gjøre helsepersonell, pasienter og pårørende til endringsagenter, og å gjøre det mulig for sykehusene å realisere innovasjonsprosjekter i mindre og mer eksperimenterende format. I BTO er vi veldig opptatt av videreføring av konseptene i etterkant av campen, sier Øritsland. Sammen med problemeierne bistår hun gruppene med å rigge prosjekter, ofte hvor sykehusene tar en rolle som pilotkunde. På den måten utvikles en tjenesteleverandørindustri, samtidig som sykehusene får tilgang til ekstern prosjektfinansiering som gir dem anledning til å dedikere mennesker til prosjektene, og realisere løsningene raskere. Vi ser vår rolle som en kobler mellom helseforetak, flinke folk med mye kunnskap og næringslivet, sier Øritsland, som allerede er i gang med videreføring og realisering av tre prosjekter som følge av innovasjonscampen med Helse Bergen og Bergen komunne i mars.

Vinnerkonseptet “KIM”

Og vinneren er…

Selv om innovasjonscampen ikke har et utpreget konkurransefokus, er det likevel en gulrot i enden for gruppen som lager den mest interessante løsningen; gruppen får oppfølginsgmøte med BTO, Oslo Medtech, Modum Bad og Helse Fonna for å se hvordan løsningen kan realiseres.

Det var fire gode konsepter som ble presentert for juryen onsdag ettermiddag, og det som stakk av med førstepremien var ”KIM” – en lavterskel-løsning med mål om å være aktuell for alle unge, som fanger opp faresignaler, og leder de som trenger hjelp fort videre til rette instans i helsevesenet.

En god nummer to var en løsning rettet mot helsesøstrene rundt i landet, hvor digital kontakt med ungdommene, tilsvarende Helsesista, er satt i system, og hvor de i tillegg har anledning til å utveksle erfaring seg i mellom, og komme enkelt i kontakt med spesialisthelsetjenesten der det er nødvendig.

Vi gleder oss til å følge disse casene videre, og takker for nok en inspirerende og meningsfull innovasjonscamp. 

Innovasjonscamp spiseforstyrrelser var et samarbeid mellom følgende aktører:

Prosjektet er muliggjort takket være støtte fra: