Design som innovasjonsmetode

PÅMELDING

Tid
08.12 09:00 10:30

Sted: ​Nøstegaten 58​

Anita Steinstad, Knowit Experience

Knowit experience inviterer til gratis frokostseminar: Hvordan tenke nytt med riktig bruk av design thinking?

Knowit Experience skriver:

Hvordan tenke nytt med riktig bruk av design thinking? Design thinking er en praktisk, menneske-sentrert, prototype-drevet metode for innovasjon som tilnærmer seg organisatoriske utfordringer ved bruk av kreative metoder. Disse utfordringene kan omfatte utvikling av nye produkter, tjenester og opplevelser; utformingen av nye forretningsmodeller eller strukturering av nye organisatoriske prosesser. Men design thinking er ikke bare en metode, det er en måte å tenke på og se på ting fra andre perspektiver.

Federico Lozano, Pracademy

Å se ting fra andre perspektiver innebærer å forstå andre menneskers behov, adferd og holdninger, dvs bli mer empatisk. Dette er ikke noe man kan Google, det er heller ikke noe man lærer gjennom en spørreundersøkelse hvor man kan få svar på hva som er problemet, men ikke svar på hvorfor. Metoden i seg selv lærer bort smarte grep som analyse av innsikter, visualisering av ideer og testing gjennom enkle prototyper – men det er empatien i design thinking som skaper de viktige "aha moments" man leter etter for å skape innovasjon.

The importance of building human connections and the value of touching people at a very deep level is where innovation starts and ends.

– Federico Lozano
Anita Steinstad Anita Steinstad

Seniorkonsulent, servicedesign

LES MER

Federico Lozano Federico Lozano

Pracademic, edutainer, evangelist, sensei, Morpheus, edupreneur.

LES MER